top of page

V a n n a     T r e n t e l m a n

Vanna%20Trentelman_edited.jpg

Ik gebruik de lenzen van mijn fototoestel om de wereld waar ik in leef te laten zien. Om te laten zien wat mijn ogen waarnemen, terwijl ik om mij heen kijk.

 

Door de huidige maatschappij zijn we gewend aan druk zijn, waardoor we de magie van het leven bijna niet meer kunnen zien.

Wat we niet meer kunnen zien, wil ik als kunst naar buiten brengen.

Met mijn fototoestel kan ik zelfs een blik van een kind  vastleggen. zodat je het magische moment kunt begrijpen en voelen wat die blik voor jou en je kind betekent.

Laat mij met mijn fototoestel de passie en je gedachten van de weg die je als bedrijf wilt bewandelen, overbrengen aan de mensen die je wilt bereiken.

|                S e l f                    |              P o r t r a i t             |              P r o j e c t               |

mi.jpg
m4i.jpg
m2i.jpg

A story about a little girl who is born into a world completely unknown to her. A world she doesn't really understand. But it is a world she would like to understand. A girl who looks up at the wide world. Who admires the clouds alone. The girl can look up for hours to admire the clouds. A girl who starts her survival journey through her first step... to be continued.

17911666987611179.jpg
onewithneature_edited.jpg

What your eyes experience, what your ears hear, that influences your thoughts,
Don't let it touch your heart. 
 

Let your heart feel, so you can see what you need to see, so you can hear what you need to hear, so you can discover the truth for yourself. 

Because the truth has always its own life.

onewithneature._vannagraphsjpg.jpg
bottom of page