top of page

V a n n a     T r e n t e l m a n

Vanna%20Trentelman_edited.jpg

Ik gebruik mijn camera om de wereld om me heen vast te leggen en te delen.

Ik wil de schoonheid en bijzondere momenten in het leven laten zien, die soms verloren gaan door de drukte van de moderne maatschappij.

Met mijn camera leg ik  de pure verwondering in de ogen van een kind vast, zodat je dat magische moment opnieuw kunt ervaren en begrijpen wat het voor jou en je kind betekent.

Laat mij met mijn fototoestel de passie en je gedachten van de weg die je als bedrijf wilt bewandelen, overbrengen aan de mensen die je wilt bereiken.

A story about a little girl who is born into a world completely unknown to her. A world she doesn't really understand. But it is a world she would like to understand. A girl who looks up at the wide world. Who admires the clouds alone. The girl can look up for hours to admire the clouds. A girl who starts her survival journey through her first step... to be continued.

bottom of page